Dịch vụ Thương mại theo yêu cầu sẽ là xu hướng của năm 2015 ?

Dịch vụ mới của FPT là Viecnha.vn sẽ “nổ phát súng” tiên phong cho mô hình Thương mại theo yêu cầu trong năm 2015. Thương mại theo yêu cầu còn khá mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên trên thế giới đã có rất nhiều dự án startup thành công với mô hình này. Dịch […]