6 bước chinh phục khách hàng ngay từ trang chủ website bán hàng

Trong tất cả các thành phần tạo nên một thiết kế website bán hàng thành công, trang chủ chiếm giữ một vai trò quan trọng. Nó chính là chìa khóa mở cánh cửa để khách hàng bước vào “ngôi nhà” của bạn.  Muốn vậy trang chủ phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần […]