Khai thác hiệu quả đặt bàn từ trang web nhà hàng

Hầu hết các trang web nhà hàng ra đời đều hướng đến mục đích của cuối là gia tăng lượng khách hàng đặt bàn. Website mà bạn đang sở hữu có phát huy được hiệu quả này không? Nếu thực sự nó chưa đạt đến mục đích đó hãy chú ý những điều quan trọng […]